logga_pressdata  pix  
Hem stav Om PressData stav Tjänster stav Våra styrkor stav Kontakta oss stav Nyhetsbrev
bransch_platta

 

Du är här:    Hem   >

 

Meny

VÅRA STYRKOR

Erfarenhet Branschkunskap Sjöräddningssällskapet Tillförlitlighet Utvecklingskraft

 

tu-BANNER.gif

Vad kan PressData gör för dig?

 

 pix  

Trygghet åt trygghetsskapare

 

Det må storma aldrig så mycket - sjöräddningen finns ändå alltid där för att räcka nödställda en hjälpande hand. 73 000 medlemmar finansierar verksamheten med sina medlemsavgifter och 2 000 frivilliga bemannar räddningsbåtarna. PressData administrerar de medlemsdatabaser som krävs för att hålla hela apparaten igång.

 

Sjöräddningssällskapet, SSRS, som ger trygghet åt sjöfarande runtom i landet, känner sig själva trygga med att ha överlåtit medlemsdatabasen till en professionell partner.

 

Ute vid Långedrag i Göteborg, med fantastisk utsikt över hamninloppet och småbåtshamnen nedanför, ligger kontoret för Sjöräddningssällskapet,. Här arbetar ett 20-tal anställda för att skapa tryggare farvatten runt Sveriges kuster och på de stora insjöarna. Runtom i landet, finns 2 000 frivilliga medarbetare som bemannar de 160 båtarna - eller enheterna som det numera heter, eftersom sju svävarfarkoster också ingår i räddningsflottan.

 

 

ssrs_1

Elisabet Jansson Strömberg, marknadschef hos Sjöräddningsällskapet.

 

 

Merparten av Sjöräddningssällskapets intäkter kommer från medlemsavgifter. De 73 000 medlemmarna betalar en medlemsavgift om året för att bidra till arbetet med att skapa trygghet till sjöss. Medlemsintäkterna ökar i takt med att allt fler blir medlemmar och de finansierar hela driften av Sjöräddningssällskapets verksamhet. Investeringar i nya båtar och reparationer, renoveringar och liknande kräver donationer och gåvor. Hälften av den anställda personalen jobbar därför med att på olika sätt stimulera omvärldens givmildhet och med vårdandet och utvecklingen av den stora medlemsbasen.

 

Sedan ett par år är det PressData som hanterar Sjöräddninssällskapets medlems- och givardatabas. Uppdraget är resultatet av en förstudie som företaget hjälpte organisationen med, och vars syfte var att se hur en övergång till en extern partner skulle kunna ske. Och vad det skulle kosta - det gäller ju att hålla hårt i pengarna om man är en frivilligorganisation som är helt beroende av andras givmildhet.

 

– Eftersom medlems – och givarhantering i princip är samma sak som prenumerationshantering så hade PressData det mesta som krävdes på plats allaredan. Därför blev kostnaderna rimliga för oss, berättar Elisabet Jansson Strömberg, kommunikationsansvarig hos Sjöräddningsällskapet.

 

Bland de ting som Sjöräddningssällskapet mest uppskattar med att ha PressData som partner framhåller Elisabet tryggheten i att hela tiden veta vad saker och ting kommer att kosta. Arbetet med att utveckla och förbättra medlems – och givarhanteringen har också blivit enklare nu när man har en partner som kan bistå med expertis på området. Och även här är kostnadssidan viktig - den tekniska utvecklingen av databasen ingår i det pris man betalar.

 

AFFÄRSRELATION

  • PressData sköter databashanteringen

  • Sjöräddningssällskapet, SSRS, sköter själva kundtjänst och svarar för medlemskontakterna.
  • PressData hanterar aviseringar och de mer generella betalningsrutinerna medan en del mer speciella, som givardonationer, hanteras av Sjöräddninssällskapet internt.

  • PressData sköter utskick av medlemspaket och tackbrev till givare.

  • Fyra gånger om året distribuerar PressData medlemstidningen Trossen.

  • PressData administrerar insamlingskampanjer mot nya och befintliga medlemmar.

  • PressData bistår med sin expertis vid utformning av kampanjer, tillsammans med Sjöräddningssällskapets reklambyrå.

  • PressData tar fram bokföringsunderlag, rapporter och statistik till Sjöräddningssällskapets ekonomiavdelning.

– Förr när vi arbetade med en lokal partner utan PressDatas utvecklingsresurser tvingades vi själva ta initiativ till utvecklingsarbetet hela tiden och gå till vår leverantör med våra krav och önskemål. De byggde en lösning åt oss - och så kom det en dyr räkning på arbetet, förklarar Elisabet.

 

Den egna tekniska kompetensen betecknar Elisabet Jansson som begränsad. Men det är inget bekymmer, eftersom man hela tiden har en bra dialog med PressDatas projektledare, som i sin tur talar med teknikerna.

 

victoria.jpg

– De har en otroligt god förståelse av våra behov som kund och fångar hela tiden upp och förstår innebörden i våra önskemål. Hos PressData finns ett användarperspektiv som jag saknat hos tidigare leverantörer. Och så drar de sig inte för att pusha på oss när vi själva har svårt att komma till beslut i utvecklingsfrågorna. Det är en ömsesidighet i relationen som Elisabet Jansson verkligen uppskattar.

– PressData är en behaglig leverantör att jobba med. Det känns verkligen skönt att ha den här lösningen på plats. Affärsmodellen med paketlösningar tilltalar oss, vi vet vad vi får och vi vet vad det kostar och när vi behöver kan vi köpa till andra tjänster - om till exempel vår egen kundtjänst inte skulle klara sin arbetsbörda under en intensiv period, berättar Elisabet Jansson Strömberg.

 pix

 

 

Verktyg

Kundtjänst

Beställ ny tidningsprenu-

meration eller förändra en

befintlig.

 

Webbstatistik

Granska prenumerations-
statistik för din tidning.
(Kräver inloggning)

 

Förlagsportal

Beställ nya kampanjkoder, urval, utgivningsscheman och girokampanjer för din tidning (kräver inloggning).

 

linje

PressData AB | Telefon: 08–738 47 00 | Fax: 08–738 47 50 | Postadress: Box 3217, 10364 Stockholm | Besök: Gustavslundsvägen 135, 16751 Bromma
Email: info@pressdata.se | First Line Support | Telefon: 08-738 47 40 | Email: firstline@pressdata.se