Kontaktinformation PressData

PressData AB
Box 3217
10364 Stockholm

Besök:
Gustavslundsvägen 135, 8tr
16751 Bromma

Telefon: 08-738 47 00
Epost: info@pressdata.se

Kontakta PressData’s Firstline Support

Till vår First Line Support vänder du dig för att snabbt få hjälp med dina ärenden inom samtliga PressDatas affärsområden; prenumeration, medlemshantering samt insamlingsverksamhet. Varje ärende genererar ett ärendenummer med en kvittens på att ärendet är mottaget och under behandling.

Kontaktinformation Givar- & Medlemsorganisationer

Kontaktinformation Tidskriftsförlag