First Line Support

Till vår First Line Support vänder du dig för att snabbt få hjälp med dina ärenden inom samtliga PressDatas affärsområden; prenumeration, medlemshantering samt insamlingsverksamhet. Varje ärende genererar ett ärendenummer med en kvittens på att ärendet är mottaget och under behandling.

Välkommen att kontakta vår First Line Support via mejl eller telefon. Våra öppettider är måndag till fredag kl. 08.00-17.00.

Epost: firstline@pressdata.se
Telefon: 08-738 47 40