Låt PressData utveckla er Givar- & Medlems­organisation

Anpassa rätt budskap till rätt målgrupp i rätt kanal

Genom PressDatas CRM-lösning och tillvalstjänster kan du som kund helt fokusera på din egen organisation och dess utveckling. En väl fungerande lösning ger goda förutsättningar att finna, vinna, utveckla och behålla medlemmar och givare.

PressData strävar efter att finna bästa möjliga lösning för varje unik kund. Därigenom kan tid ägnas åt att öka antalet givare och medlemmar och stärka organisationens ställning på marknaden.

Nedan finner du information om våra tjänster Givar- & Medlemsdatabaser, Givar- & Medlemsservice, Flexibel kommunikation och Analys & Affärsutveckling.