Framgångsrika aviseringar och kampanjer – på mottagarens villkor

Informationsflödet ökar i allt snabbare takt samtidigt som tekniken möjliggör allt fler kommunikationsvägar. För att lyckas med att bryta igenom informationsbruset och skapa framgångsrika medlemsaviseringar och insamlingskampanjer krävs en förmåga att kommunicera på ett flexibelt sätt med medlemmar och givare.

PressData har under många år framgångsrikt hjälpt sina kunder med just den kommunikationen. Oavsett om det handlar om att få tillbaka gamla medlemmar, producera den årliga medlemsaviseringen eller att attrahera helt nya givare, har PressData den erfarenhet och den mix av tjänster som krävs. Störst framgång når de organisationer som flexibelt kan kommunicera med sina givare och medlemmar på mottagarens villkor!

Rekommendationer för att nå maximal effekt i kommunikationen:

 • Lär känna din medlem och givare, hur önskar man kommunicera?
 • Ha en databas som stödjer flexibel kommunikation och uppföljning
 • Erbjud gärna en mix av brev, sms, epost och film i kommunikationen
 • Uppdatera regelbundet adress- och kontaktuppgifter i databasen

PressData tillhandahåller bl a följande tjänster:

 • Kampanjer
 • Aviseringar
 • Påminnelser
 • Bilagor
 • SMS
 • epost
 • TM

Produktblad Flexibel Kommunikation