Paperton

Ge dina givare och medlemmar tillgång till medlemstidningen digitalt

I ett allt mer konkurrensutsatt medielandskap så är det viktigt att organisationens medlemstidning inte försvinner i bruset. Ge tillgång till tidningen via alla kanaler – print, webb, surfplatta & mobil, med hjälp av vår digitala helhetslösning Paperton.

Sedan 2014 är Paperton AB ett helägt dotterbolag i PressDatakoncernen. Läs mer om Paperton.