Givar- & Medlems­databaser

PressData erbjuder sina kunder ett helhetskoncept där medlems- och insamlingssystemet är det centrala navet. Genom PressDatas CRM-lösning och tillvalstjänster kan du som kund helt fokusera på din egen organisation och dess utveckling. En väl fungerande lösning ger goda förutsättningar att finna, vinna, utveckla och behålla medlemmar och givare. PressData strävar efter att finna bästa möjliga lösning för varje unik kund. Därigenom kan organisationens tid ägnas åt att öka antalet givare och medlemmar och stärka organisationens ställning på marknaden.

Grundfilosofin hos PressData är:
”Låt kundens egen kompetens till 100% ägnas åt kärnan i den egna verksamheten”.

Som kund till PressData får du alltid excellent service oavsett storlek. Alla kunder behandlas likvärdigt och har också tillgång till all funktionalitet i databasen. Hos PressData är alla kunder ”A-kunder”.

Våra tjänster:

 • Egen databas för varje kund
 • Gränssnitt
 • Funktionalitet för medlems- & givarhantering
 • Statistik- & kampanjuppföljning
 • Drift med hög säkerhet
 • Betallösningar
 • Integration
 • Rutiner
 • Processer
 • Urval
 • Adressfiler

Ladda ned vårt produktblad för Givar- & Medlemsdatabaser