Givar- & Medlems­service

PressData har idag ca 25 personer som arbetar aktivt i kundernas databaser. De tar hand om de vardagliga arbetsrutinerna som ofta är av standardkaraktär. Deras arbete dimensioneras helt efter kundens behov vilket är extra gynnsamt för organisationer som har varierande volymer över året.

Som kund betalar man enbart efter nyttjandegrad vilket innebär att medlems- och insamlingsorganisationen uppnår kostnadseffektivitet utan att behöva utöka den egna administrationen. Tid frigörs för planering och utveckling av den egna verksamheten och kostnaderna hålls på lägsta möjliga nivå utan avkall på kvalité och tid.

Vår Givar- & Medlemsservice tillhandahåller följande tjänster:

  • Registrering av betalningar
  • Registrering av medgivande för autogiro
  • Tackbrev
  • Returer
  • Registervård
  • Hyllning
  • Till Minne Av
  • Chatt
  • Svarsservice
  • Utgående telefoni/TM

Produktblad Givar & Medlemsservice