PressDatas Analys- & Affärsutveckling

PressData har lång och gedigen erfarenhet när det gäller att hjälpa kunder med analyser och affärsutveckling av den egna verksamheten. I takt med att samhället idag utvecklas snabbare än någonsin och att konkurrensen blir allt tuffare, är kunskapen om de egna prenumeranterna viktigare än någonsin för att nå högsta möjliga intäkt till lägsta möjliga kostnad.

Tjänster vi erbjuder inom Analys & Affärsutveckling

  • Personnummersättning av databaser
  • Adressuppdatering av databaser
  • Uppföljning av prenumerationsperioder och kampanjer
  • Statistik
  • Analysverksamhet
  • Slutsatser och rekommendationer