Anlita PressData för er kundtjänst

PressData erbjuder en komplett kundtjänsthantering med de senaste tekniska förutsättningarna för att kunna utföra uppdragen på bästa sätt. PressDatas kundtjänst är snabb, kostnadseffektiv och professionell, även en kund som väljer att avsluta sin prenumeration skall känna sig välkommen att komma tillbaka som kund vid annat tillfälle.

  • Kundtjänst som hanterar alla förekommande typer av ärenden
  • Eget telefonnummer till kundtjänst
  • Egen mailadress till kundtjänst
  • Chatfunktion
  • Utgående TM
  • Plattformsoberoende internetkundtjänst
  • Win-Back